ofer certyfikacjaPoprzez aktywny udział w pracach Komitetu Technicznego ds. Facility Management działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, nasza firma posiada wyjątkowe kompetencje w dziedzinie normy Facility Management PN-EN 15221. Jesteśmy już gotowi do przygotowywania zarówno dostawców jak i odbiorców usług do certyfikacji z programem opartym na wytycznych normy FM.

Plan przygotowania do certyfikacji obejmuje cykl wykładów dotyczących poszczególnych części normy FM. Przewidziane są także konwersatoria oraz ćwiczenia i warsztaty. Całość kończy próbny audyt przeprowadzony zgodnie z oficjalnym programem certyfikacji.

Certyfikacja jest niewątpliwie elementem wyróżniającym, który pozwala na zmianę wizerunku firmy oraz wzmocnienie jej reputacji. Rozwijająca się konkurencja na rynku Facility Management narzuca poszukiwanie takich właśnie elementów wyróżniających.