Blog

Slider
Lis 14, 2014

Benchmarking - sondaż

Jeszcze kilka słów o VIII Kongresie Facility Management. W artykule podsumowującym to wydarzenie piszemy między innymi o referacie dotyczącym zastosowania benchmarkingu w obszarach Property i Facility Management. Po zakończeniu prezentacji tego referatu organizatorzy oraz prelegent poprosili uczestników o odpowiedzi na trzy pytania związane z tematem prelekcji. Pytania umieszczone były w ankiecie oceniającej wszystkie prelekcje, nie był to więc specyficzny, dodatkowy sondaż, lecz tylko krótkie rozpoznanie opinii o możliwościach wykorzystania metody benchmarkingu.

Pytania były następujące:

  1. Oceń użyteczność benchmarkingu usług Facility i Property Management dla Twojej organizacji
  2. Oceń gotowość Twojej organizacji do udostępniania informacji z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych
  3. Oceń gotowość Twojej organizacji do płatnego dostępu do opracowanych danych i szczegółowych raportów porównawczych

Uczestnicy oceniali pytania w skali od 1 do 10, stosując zasadę „im więcej tym lepiej". Zebranych zostało między 130, a 140 odpowiedzi. Wyniki tego krótkiego sondażu przedstawione są na rysunku poniżej.

Wyniki sondazu 01Źródło: dane dzięki uprzejmości redakcji periodyku Facility Manager, opracowanie własne

Wyniki tego mini sondażu pokazują, że benchmarking jest uznawany przez zdecydowaną większość odpowiadających jako użyteczne narzędzie. Metoda ta wymaga jednak dodatkowych komentarzy i wyjaśnień w celu uwidocznienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji oraz wykazania wartości dodanej opracowania szczegółowych raportów porównawczych. Każdy z uczestników takiego projektu musi być przekonany o korzyściach jakie może przynieść udział w tym przedsięwzięciu.

 

Skomentuj

Najnowsze

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.


Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.