O firmie

Slider

Dzielmy się wiedzą

Zaczynałem pracę w branży Facility Management pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy jeszcze ta nazwa nie była używana, ale już wtedy robiliśmy FM. Teraz, już od kilku lat, dzielę się moim doświadczeniem i moją wiedzą, przekazując je innym. Wierzę, że FM to najbardziej interesujący obszar działalności i wierzę, że będzie on nabierał coraz większego znaczenia.
Rozwijajmy razem branżę Facility Management

Zbigniew MAZUREK

Założyciel


Niezależność

Nie jesteśmy związani z żadnym naszym klientem

MENPRESA świadczy usługi doradcze zarówno dla odbiorców jak i dla dostawców usług Facility Management. Współpracujemy między innymi w przygotowaniu i wdrożeniu umów i porozumień FM, pomagamy przygotować i wdrażać raporty z działalności, szkolimy zarówno dostawców jak i odbiorców usług FM, ...

Zawsze służymy naszą uczciwą, obiektywną i rzetelną wiedzą specjalistyczną oraz bezstronnym wsparciem.

I zawsze na początku współpracy podpisujemy umowę o zachowaniu poufności. Zapewnia ona, że każda ze stron czuje się bezpiecznie, mając gwarancję naszej niezależności.


Doświadczenie

Pracujemy w tym zawodzie od ponad trzydziestu lat

MENPRESA działa na bazie ponad trzydziestoletniego doświadczenia na rynku usług Facility Management w kraju i zagranicą. Praca w firmach świadczących te usługi w krajach, w których są one na trwałe wpisane w sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, pozwoliła zdobyć niezbędną praktykę. Dzięki pracy na wielu różnych stanowiskach posiadamy dogłębną znajomość aspektu operacyjnego i handlowego oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień ekonomicznych i organizacyjnych.

Kolejne lata doświadczeń na polskim rynku Facility Management oraz Property Management, zarówno po stronie dostawcy jak i po stronie odbiorcy usług FM, pozwalają na swobodne poruszanie się we wszystkich dziedzinach zawartych w tych obszarach.


Profesjonalizm

Oddajemy całą naszą wiedzę zawodową naszym klientom

Nasze kompetencje i doświadczenie potwierdzone są przez liczne organizacje z rynku Facility Management. MENPRESA współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, jest członkiem Komitetu Technicznego KT 315 ds. Facility Management zajmującego się tematyką norm PN-EN 15221 i ISO 41000 oraz Komitetu Zadaniowego KZ 504 ds. Rynku Nieruchomości.

Współpracujemy również z uczelniami wyższymi prowadząc wykłady z tematyki Facility Management.

A Polska Rada Facility Management wybrała Zbigniewa Mazurka z naszej firmy na wiceprezesa zarządu.


Wszechstronność

Poruszamy się swobodnie we wszystkich aspektach działalności Facility Management

Nasze doświadczenie pozwala nam na pracować dla naszych klientów we wszystkich tematach dotyczących usług Facility Management. Potrafimy bez trudu świadczyć usługi doradcze w zagadnieniach organizacyjnych, handlowych, finansowych oraz operacyjnych FM. Zarządzanie projektami dotyczącymi tych zagadnień jest najczęściej oczekiwaną formą współpracy.

Posiadamy dużą praktykę w tematyce wdrożeń i zastosowania narzędzi informatycznych w działalności FM (wdrożenia oprogramowania z kategorii CMMS i CAFM).

Potrafimy również przekazać naszą wiedzę i doświadczenie poprzez wykłady i szkolenia.

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.

menpresa

Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.