Blog

Slider
Sie 29, 2013

Benchmarking - analiza porównawcza wg normy PN-EN 15221-7

Dnia 28 sierpnia 2013 r. odbyła się kolejna edycja konferencji Facility & Property Management. Tematem wiodącym w tym roku była bezpieczna i oszczędna nieruchomość. Przedstawiciel firmy Menpresa, Zbigniew MAZUREK, brał udział w tej konferencji wygłaszając referat pt. "Wytyczne do porównywania skuteczności działania - Benchmarking na bazie normy FM EN 15221-7". Wspólna prezentacja powstała przy współudziale dr Iwony FORYŚ, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Oboje są członkami Komitetu Technicznego ds. Facility Management przy Polskim Komitetcie Normalizacyjnym. Upowszechnianie normy FM wśród uczestników tego typu spotkań znalazło wyraz w innym referacie wygłoszonym przez dr Renatę GABRYELCZYK z Uniwersytetu Warszawskiego, będącą również członkiem Komitetu Technicznego ds. Facility Management przy PKN. Mówiła ona o funkcjonowaniu norm Facility Management w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Prezentację z referatu na temat benchmarkingu w Facility Management można obejrzeć poniżej.

Skomentuj

Najnowsze

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.


Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.