Blog

Slider
Kwi 18, 2018

Normalizacja Facility Management przyspiesza

Coraz częściej słyszymy o normalizacji Facility Management. Powodem jest przyspieszenie tempa prac nad normami dotyczącymi tego obszaru oraz włączenie się do tych prac komitetu ISO, który poszerzył perspektywę spojrzenia na ten coraz bardziej znaczący dział gospodarki.

CEN logo small

Historycznie rzecz biorąc, prace nad normalizacją FM rozpoczął już w 2002 roku Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN - Comité Européen de Normalisation). Publikowane przez ten komitet normy są sukcesywnie wprowadzane do polskiego systemu norm przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). W ten sposób w latach od 2006 do 2012 pojawiło się w Polsce siedem części europejskiej normy dotyczącej Facility Management. Normy te noszą numer PN-EN 15221 i dotyczą specyficznych aspektów tej działalności:

  1. Terminy i definicje
  2. Wytyczne do przygotowywania porozumień FM
  3. Wytyczne dotyczące jakości w FM
  4. Taksonomia, Klasyfikacja i Struktury w FM
  5. Wytyczne dotyczące procesów w FM
  6. Pomiar obszaru i przestrzeni w FM
  7. Wytyczne dla benchmarkingu

ISO logo small

Począwszy od roku 2012, prace nad normalizacją FM rozpoczął również Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO - International Organization for Standardization). Początek prac, oparty na istniejących już europejskich normach, zaowocował opublikowaniem w 2017 roku dwóch części normy ISO 41011 i ISO 41012. Ich tematyka jest bardzo podobna do dwóch pierwszych części normy europejskiej. Te normy to Słownik i Wytyczne dotyczące strategicznego pozyskiwania i opracowywania umów. Opublikowany został również dokument uzupełniający, a mianowicie ISO/TR 41013 – Zakres, kluczowe pojęcia i korzyści FM. Prace ISO wyglądają bardzo podobnie do prac CEN, różnią się jednak „szerokością” spojrzenia na te usługi. W części definicyjnej CEN podkreślił, że Facility Management podnosi efektywność działalności podstawowej organizacji. Natomiast ISO dodał do tej definicji jakość życia ludzi z tej organizacji. Niby tylko kilka słów więcej, ale jakże zmienia to spojrzenie na Facility Management. Kolejną różnicę można zauważyć w podejścia do przygotowywania porozumień w FM. O ile CEN, bardzo dobrze przedstawił ten proces na poziomach taktycznym i operacyjnym, o tyle ISO dodał i bardzo mocno zaakcentował konieczność udziału poziomu strategicznego. Pokazuje to wzrost znaczenia Facility Management na przestrzeni kilku lat oraz zrozumienie jego wpływu na działalność organizacji.

A jakie są plany tych komitetów na najbliższe miesiące?

Otóż ISO planuje opublikować jeszcze w 2018 roku kluczową część normy FM, a mianowicie ISO 41001 - Facility Management – systemy zarządzania – wymagania i wskazówki użycia. W ten sposób Facility Management znajdzie się wśród innych systemów zarządzania takich jak zarządzanie jakością, ciągłością biznesu czy środowiskiem. Jest to o tyle istotne, że równolegle z tą normą pojawi się również dokument ISO/IEC TS 17021-11 opisujący wymagania dotyczące kompetencji w zakresie audytu i certyfikacji systemów zarządzania Facility Management. Po przyjęciu tych dokumentów przez CEN, a następnie przez PKN, będą one otwierały drogę do certyfikacji organizacji świadczących usługi Facility Management.

A CEN planuje zastąpienie swoich dwóch pierwszych części normy FM normami ISO i przyjęcie brakujących części (41001). Ale również rozpoczęcie prac nad kolejnymi rozdziałami normy FM. Będą to Funkcje, role, obowiązki i kompetencje Facility Managera oraz Zakres FM i modele FM.
Jak widać kalendarz tych prac jest bardzo wypełniony. Można się z tego cieszyć, bo świadczy to, że coraz więcej osób będzie o Facility Management wiedziało i doceniało znaczenie tej działalności.

Historia prac nad normalizacją FM na rysunku

FM historia norm mala

Skomentuj

Najnowsze

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.


Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.