Blog

Slider
Lis 13, 2015

Dlaczego wdrożenia programów IT nie zawsze są udane?

Wdrożenia programów informatycznych nie cieszą się dobrą sławą. Prowadzone od wielu lat i często powtarzane badania potwierdzają te obiegowe opinie. Według danych dużych, światowych firm, statystyki są wręcz zatrważające. Oto kilka liczb pochodzących ze statystyk publikowanych przez McKinsey, KPMG czy IBM. Dotyczą one trzech najważniejszych wskaźników każdego projektu, tj. zakresu, czasu i kosztu.

Tylko 30% - 40% projektów IT kończy się sukcesem,
aż 10% - 40% projektów IT jest przerwanych,
zaś w pozostałych projektach koszt jest przekroczony dwukrotnie,
czas jest przekroczony dwukrotnie,
a zakres jest zmniejszony dwukrotnie.

 

Aby mieć pełną ocenę projektu, do wymienionych już trzech wskaźników należałoby dodać jeszcze jakość projektu. Zależności pomiędzy tymi wskaźnikami są często przedstawiane w formie trójkąta projektu IT w różnych wariantach:

male trojkaty  male wstegi  male owale 

 

Już na tych rysunkach można zauważyć, że zmiana jednego ze wskaźników definiujących projekt IT wpływa na pozostałe. Bardziej obrazowa jest możliwość zasymulowania takich zmian z jednoczesną obserwacją wzajemnych zależności. Na poniższym panelu takie zmiany można zrobić samemu.

 

 

Przyciski  btn plus  i  btn minus  służą do zwiększania lub zmniejszania wartości odpowiadającego im wskaźnika.

Przyciski  btn lock  pozwalają zablokować wartość wskaźnika w jego aktualnej pozycji
(można zablokować maksimum dwa wskaźniki).

Przycisk  btn reset  pozwala wrócić do pozycji początkowej.

 

 A oto jak mogłaby wyglądać taka symulacja:

1. W każdym projekcie istniej pewien punkt równowagi. Jest to stan w którym oczekiwanemu zakresowi w oczekiwanej jakości odpowiada optymalny czas trwania projektu oraz jego koszt. male wdr 01
2. Bardzo naturalną tendencją inwestorów jest próba negocjacji ceny, czyli wpływania na koszt. Efekt zmniejszenia kosztu to oczywiście wydłużenie czasu trwania oraz zmniejszenie zakresu i jakości. male wdr 02
3. Po negocjacjach cenowych, kiedy inwestor akceptuje cenę, czas na negocjacje dotyczące zakresu. Przecież jest on teraz mniejszy niż oczekiwany. Blokujemy więc koszt i zwiększamy zakres do jego pozycji początkowej. Niestety powoduje to kolejne wydłużenie czasu trwania projektu oraz zmniejsza jego jakość. male wdr 03
4. Teraz kiedy mamy już oczekiwany zakres możemy zablokować ten wskaźnik. Ale przecież czas trwania jest znacznie dłuższy niż początkowy. Spróbujmy więc wrócić do jego stanu początkowego. Jest to nadal możliwe, ale wtedy jakość spadnie praktycznie do zera. male wdr 04

 

Pewnie z podobnymi scenariuszami spotykaliśmy się już, czy to w ramach naszego życia zawodowego, czy to w przestrzeni publicznej.

Można by zadać sobie pytanie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wdrożenia programów informatycznych są tak nieskuteczne? Dlaczego tak często są nieudane? Jednym powodów jest niewątpliwie fakt, że program informatyczny w trakcie jego wdrażania jest produktem nierzeczywistym. Porównując wdrożenie programu informatycznego do projektów z innych branż, np. do budowy mostu, łatwiej zaważamy tę istotną różnicę. Tym bardziej staje się niezbędny właściwie prowadzony projekt wdrożenia. I nie jest ważne, czy program informatyczny jest duży i drogi, czy też jest to niewielki programik. I nie jest ważne, czy jest to program gotowy, już istniejący, kiedy wydaje się, że można tylko kupić licencje, czy też będzie to program tworzony dla konkretnych potrzeb. We wszystkich przypadkach, po to, aby móc skutecznie i profesjonalnie korzystać z programów informatycznych, niezbędne jest ich efektywne wdrożenie.
A jak to zrobić, dowiemy się w następnym artykule w kategorii Oprogramowanie

 

Skomentuj

Najnowsze

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.


Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.