Blog

Slider
Mar 17, 2017

Facility Management - historia

"Co to właściwie jest Facility Management?" Takie było jedno z pierwszych pytań jakie usłyszałem w pewnej dużej firmie pochodzącej z Europy zachodniej gdzie rozmawiałem ostatnio o umowie na świadczenie usług Facility Management.

Pytanie to zmobilizowało mnie do kolejnego już podejścia do definicji Facility Management. Zastanawiając się nad tym stwierdziłem, że należy zacząć od historii Facility Management. Tak narodził się ten artykuł.

Właściwie można by powiedzieć, że Facility Management istnieje od zawsze. Nawet w tak zamierzchłych czasach, gdy mężczyźni szli na polowanie, to w obozie zostawały kobiety, czuwające nad tym, aby po powrocie myśliwych z łupami wszystko było gotowe do podziału zdobyczy między członków plemienia. Już wtedy istniała jakaś działalność podstawowa i jakaś działalność pomocnicza.

Ale tak bardziej na serio, to o Facility Management zaczęto mówić w Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Szukając oszczędności, firmy zaczęły zlecać niektóre mniej istotne funkcje podwykonawcom. Zaczęło się od sprzątania i obsługi technicznej. Analizowano również wpływ tego typu decyzji na produktywność. Pierwsza konferencja na ten temat miała miejsce w 1978 roku, a już dwa lata później, w 1980, powstało pierwsze stowarzyszenie poświęcone Facility Management. Od 1981 roku stowarzyszenie to istnieje jako International Facility Management Association – IFMA.

Koncepcja takiego sposobu pracy przekroczyła Ocean Atlantycki i w latach osiemdziesiątych pojawiła się w Europie. Najpierw w Wielkiej Brytanii, nieco później w Holandii i w krajach skandynawskich. Dość szybko przemieściła się w drugą stronę, poprzez Pacyfik. Dotarła do Japonii, do Australii. I podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, także i w tych krajach powstawały wtedy stowarzyszenia poświęcone Facility Management. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to kolejne kraje Europy Zachodniej i kolejne stowarzyszenia. W roku 1993 powstało europejskie stowarzyszenie stowarzyszeń, czyli EuroFM. Edukacja również dostrzegła ten trend. Pojawiły się profilowane szkoły oraz nowe kierunki na wyższych uczelniach kształcące specjalistów w dziedzinie Facility Management aż do poziomu doktoratu.

Na przełomie wieku Facility Management dociera do krajów Europy Wschodniej i Środkowej. W roku 2002 zostaje zarejestrowany polski oddział IFMA. Dwa lata wcześniej zarejestrowano oddział IFMA w Czechach. Niestety, edukacja i szkolnictwo w naszej części Europy wydają się nie dostrzegać potrzeb tej branży i tego zawodu. Powstało kilka podyplomowych, zaocznych kursów, daleko nam jednak do takich krajów jak Wielka Brytania czy Holandia. Tam można znaleźć sporo kierunków uniwersyteckich kształcących specjalistów Facility Management do poziomu magisterskiego. Pomimo tego, początek XXI wieku to czas, kiedy pojawiają się w Polsce pierwsze publikacje o tematyce Facility Management, a nawet książki poświęcone w całości temu zagadnieniu.

Facility Management nabiera coraz większego znaczenia, a powiększenie Unii Europejskiej w 2004 roku i związana z tym wolność przepływu usług są impulsem do rozpoczęcia prac nad znormalizowaniem tej działalności. W 2006 roku Europejski Komitet Normalizacyjny(CEN) rozpoczyna te prace. Kończą się one w roku 2012, kiedy opublikowana jest ostatnia z siedmiu części normy Facility Management, normy EN 15221. W Polsce wydaje ją Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) pod numerem PN-EN 15221. W tym samym czasie rozpoczynają się działania Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) mające na celu powstanie normy dotyczącej Facility Management na poziomie światowym. Publikacja pierwszych części jest przewidziana jeszcze w tym roku.

O Facility Management mówi się na świecie od prawie pół wieku, a w Polsce od prawie dwudziestu lat. Ale jak wynika z pytania postawionego na początku tego artykułu, wiedza o tej dziedzinie działalności nie jest jeszcze wystarczająco rozpowszechniona. Trzeba o tym mówić, informować propagować, aby Facility Management stało się tak uznane jak w krajach, w których już dawno dostrzeżono jego zalety.

Rysunkową wersję historii Facility Management można odnaleźć poniżej.

FM historia

Skomentuj

Najnowsze

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.


Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.