Blog

Slider
Lut 17, 2012

Zakres usług Facility Management

Definiując pojęcie Facility Management wymieniliśmy główne obszary działalności, w których możemy spotkać tę usługę. Pora teraz zagłębić się w tym temacie i spróbować określić zakres usług Facility Management. W specjalistycznych publikacjach, albo na stronach internetowych firm działających w tej branży można spotkać bardzo wiele różnych opisów zakresu usług FM. Jedni dzielą te usługi na Techniczny i Infrastrukturalny FM. Inni mówią o Property Management i Facility Management. Spotykamy sie z pojęciami Support Services czy Property Services. W zależności od profilu firmy wykonawczej akcenty rozłożone są na tej czy innej grupie usług.

Wydaje się, że podobnie jak przy definicji Facility Management, tak i tutaj, norma PN-EN 15221 może być bardzo pomocna. Korzystając z tych wszystkich informacji oraz opierając się na naszych doświadczeniach możemy rozwinąć ten temat.

Zacznijmy od podziału tych usług na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy usług skierowanych na obiekt budowlany. Możemy mówić o zagospodarowaniu powierzchni, o infrastrukturze, o aspekcie „technicznym" FM, ... Mówimy tu o kategorii, która odpowiada na pytanie: Gdzie i jak? Druga kategoria usług jest skierowana na ludzi i na organizacje. Możemy mówić o lokatorach, o użytkownikach, o najemcach, ... Czyli odpowiadać na pytanie: Kto i jak? W każdej z tych kategorii można odnaleźć specyficzne grupy usług.

W tej pierwszej, dotyczącej infrastruktury, umieścimy grupy usług „technicznych". Nieraz można spotkać się z nazwą „hard services". Podział tych usług mógłby wyglądać tak jak poniżej:

 • Zagospodarowanie powierzchni
  • Początkowy odbiór obiektu
  • Wymiany i modernizacje struktury zewnętrznej i wewnętrznej oraz instalacji i urządzeń
  • Przeglądy okresowe
  • Administracja nieruchomości
  • Utrzymanie i eksploatacja – dotyczy struktury, wyposażenia technicznego oraz bieżących napraw (i tutaj cała lista instalacji i urządzeń)
   • Instalacje elektryczne
   • Instalacje hydrauliczne
   • HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
   • ...
   • W tej grupie znajdą się również instalacje BMS wraz z oprogramowaniem czy też samo oprogramowanie wspomagające utrzymanie – CAMM.
 • Tereny zewnętrzne
  • Drogi dojazdowe
  • Tereny zielone
  • Parkingi zewnętrzne
  • Oświetlenie zewnętrzne
 • Sprzątanie
  • Bieżące
  • Gruntowne
  • Specjalistyczne – np. zwalczanie szkodników (tzw. Usługi 3D)
  • Utrzymanie terenów zewnętrznych
 • Miejsce pracy
  • Specyficzne wykończenia i adaptacje
  • Meble
  • Dekoracje (rośliny, obrazy, ...)
  • Zarządzanie powierzchniami
 • Media
  • Zarzadzanie energią i mediami – dotyczy to energii elektrycznej (sieciowej i własnej, odnawialnej i nieodnawialnej), gazu (odnawialnego i nieodnawialnego), paliw płynnych i stałych, ogrzewania i chłodzenie sieciowego, wody i odpadów
 • Usługi wynikające ze specyfiki działalności podstawowej
  • Utrzymanie i eksploatacja specyficznych instalacji i urządzeń
  • Specjalistyczne usługi sprzątania
  • ...

W drugiej kategorii, dotyczącej ludzi i organizacji, nazywanej nieraz „soft services", możemy odnaleźć następujące grupy usług:

 • Zdrowie, Bezpieczeństwo, Ochrona, Środowisko
  • Bezpieczeństwo i Higiena PPracy
  • Ochrona (obiektu, personelu)
  • Ochrona środowiska
 • Hotelarstwo
  • Usługi kateringowe (stołówki pracownicze, obsługa imprez, dystrybutory napojów i słodyczy)
  • Recepcja
  • Obsługa sal konferencyjnych i imprez
  • Ubrania robocze
  • Sygnalizacja i oznakowanie
 • Informatyka i Komunikacja
  • Łączność i telekomunikacja (m.in. standard telefoniczny)
  • Usługi informatyczne
 • Logistyka
  • Artykuły biurowe i papiernicze,
  • Zarzadzanie dokumentami (reprografia, biblioteki i archiwa)
  • Poczta (wewnętrzna i zewnętrzna), kurierzy
  • Przeprowadzki
  • Podróże służbowe
  • Flota samochodów
 • Wsparcie dla działalności podstawowej
  • Finanse i Księgowość
  • Kadry i Płace (wypłaty, rekrutacje, szkolenia, ...)
  • Marketing i Komunikacja
  • Dział prawny
  • Zamówienia, zaopatrzenie
  • Sekretariat i tłumaczenia
 • Usługi wynikające ze specyfiki organizacji
  • Radio i telewizja wewnętrzna

Nie jest to na pewno kompletna lista usług zawartych w pełnym obszarze Facility Management. Zgodnie z definicją z poprzedniego artykułu powinniśmy odnaleźć tutaj wszystkie działania mające na celu wspomaganie i poprawę efektywności podstawowej działalności. Działania te mogą być wykonywane albo przez służby wewnętrzne danej organizacji, albo też zlecane specjalistycznym firmom (outsourcing). W praktyce rzadko spotykamy się z powierzeniem zewnętrznym firmom pełnego zakresu FM. Zwykle jest to tylko cześć tego obszaru, pozostała część zostaje w gestii wewnętrznych służb. Trzeba również powiedzieć, ze na polskim rynku trudno jest znaleźć tak uniwersalnego wykonawcę usług FM, który podjąłby się samodzielnie realizacji pełnej gamy usług.

O firmach zajmujących się obszarem FM na polskim rynku będzie można przeczytać w kolejnym artykule z tej kategorii. Jakie jest pochodzenie tych firm, jakie są ich specjalności wewnątrz FM, ...?

Skomentuj

Najnowsze

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.


Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.