ofer procesyKażda działalność jest zbiorem procesów. Mogą to być procesy zupełnie przypadkowe i nieuporządkowane, ale mogą być również dokładnie zidentyfikowane i zarządzane. Tylko w tym drugim przypadku procesy pozwolą na zrozumienie wartości dodanej, tworzonej przy realizacji usług Facility Management. Wpływa to bezpośrednio na działalność podstawową odbiorcy takich usług.

Pomagamy wszystkim uczestnikom rynku Facility Management w zastosowaniu podejścia procesowego do usług FM. Na poziomie strategicznym, tam gdzie podejmowane są decyzje, opracowujemy procesy realizowane przez kadrę zarządzającą, na poziomie taktycznym tworzymy m.in. procesy planowania, a na poziomie operacyjnym budujemy wszystkie procesy dotyczące realizacji usług Facility Management.

Dążymy do osiągnięcia tzw. dojrzałości procesowej, pozwalającej na uzyskanie maksymalnych efektów.