ofer umowyDobrze przygotowana i dobrze wdrożona umowa pomiędzy odbiorcą i dostawcą usług Facility Management jest gwarancją na dobrą współpracę dla obu stron. Pomagamy w przygotowaniu takich właśnie umów. Naszą pracę opieramy na sprawdzonym, sformalizowanym procesie projektowym, zgodnie z obowiązującymi normami. Począwszy od studium wykonalności, aż do podpisania umowy z dostawcą usług, i później w trakcie wdrażania umowy, możemy pomóc naszą wiedzą i naszym doświadczeniem.

Współpracujemy zarówno z dostawcami jak i z odbiorcami usług Facility Management. Pomagamy w opracowaniu gwarancji poziomu usług (SLA), pomagamy również w opracowaniu wskaźników mierzących tę jakość (KPI). Przygotowujemy wstępne audyty oraz okresowe kontrole zgodności z warunkami umów. Na każdym etapie stosujemy odpowiednie narzędzia (formularze, tabele, ...) pomagające w profesjonalnym podejściu do tego najważniejszego dla obu stron tematu, jakim są umowy i porozumienia Facility Management.