Blog

Slider
Sty 30, 2021

Rynek FM w Polsce

Jak oszacować wielkość rynku FM w Polsce? To bardzo trudne zadanie, gdyż brakuje jednolitych danych, a nikt do tej pory nie przeprowadził żadnych pełnych badań. Wyjątkiem jest ostatnie badanie dotyczące wielkości zatrudnienia w tym sektorze przeprowadzone przez Polską Radę Facility Management, firmę doradztwa personalnego Hays oraz serwis rekrutacyjny Pracuj.pl. Badanie opublikowane w raporcie PRFM „Praca w branży obsługi obiektów” z listopada 2020, a wśród najważniejszych liczb jest wielkość zatrudnienia w branży FM - wynik to ok. 630 tys. pracowników.

Ale jak określić wartość tego rynku? Jak ocenić łączne przychody firm pracujących w tej branży?

2008

Pierwsze duże badanie tego zagadnienia w skali europejskiej zostało przeprowadzone przez International Real Estate Business School of the University of Regensburg (IREBS), a wyniki dotyczyły roku 2008. Rezultaty tego badania często kojarzone są z nazwiskiem Sven A. Teichmann, był on jednym z członków zespołu. W tym badaniu przyjęto poniższe założenia:

 • szacowany udział rynku FM w PKB: 4,95%
 • szacowana stopa wzrostu usług FM zlecanych na zewnątrz oraz szacowany podział rynku na usługi zlecane na zewnątrz i usługi realizowane zasobami wewnętrznymi w zależności od stopnia rozwoju rynku według poniższej tabeli:

Stopień rozwoju
rynku FM

Usługi zlecane
na zewnątrz

Usługi realizowane
zasobami wewnętrznymi

Tempo wzrostu usług
zlecanych na zewnątrz

Rynki przodujące

56,3 – 62,2%

43,7 – 38,8%

2,5 - 6%

Rynki rozwinięte

43,6 – 47%

56,4 – 53%

3,6 - 8%

Rynki rozwijające się

32,5 – 36,5%

67,5 – 63,5%

7,5 - 12,3%

Rynki wschodzące

17,5 – 22,1%

82,5 – 77,9%

10 - 21,5%

 

  2008 tinified Rynek FM w Polsce w roku 2008 został uznany za rynek rozwijający się z podziałem usług w proporcji 36,5% do 67,5%.
Wartość tego rynku została oszacowana na 12,59 mld euro.
 

2014

Podobne badanie przeprowadzone w 2014 roku przez Reality Consult GmbH również oparte było na szacunkowych danych i na przyjętych współczynnikach. W badaniu pozostawiono udział rynku FM w PKB na wysokości ok. 5%, dla stopy wzrostu przyjęto bardziej ostrożną wartość 7,25% dla całości usług FM oraz pozostawiono proporcje podziału usług na poziomie 36,5% – 63,5%.

 

  Zgodnie z tym badaniem wartość rynku FM w Polsce w roku 2014 została oszacowana
na 19,2 mld euro.
2008 tinified  

2019

Spróbujmy teraz zrobić podobną szacunkową ocenę wartości rynku FM w Polsce w roku 2019. Rok 2020 ze względu na pandemię trzeba będzie przeanalizować w szczególny sposób, zapewne dopiero po ukazaniu się pełniejszych danych.

Przeliczając wartości z poprzednich badań na polską walutę oraz przyjmując podobne założenia (udział FM w PKB - ok. 5%, stopa wzrostu – ok. 7,5% rocznie) otrzymamy następujące wyniki:

2019 histo tinified

Nawiązując do prezentacji z lat 2008 i 2014, możemy zaprezentować wyniki za rok 2019 w podobny sposób z jedną niewielką zmianą. Zgodnie z przewidywaniami badania z 2008 roku wraz z rozwojem rynku FM wzrasta udział usług zlecanych na zewnątrz. Polski rynek FM wychodzi już z fazy rynku rozwijającego się, wchodząc w fazę rynku rozwiniętego. Dlatego, począwszy od roku 2014, zwiększamy stopniowo udział usług zlecanych na zewnątrz.

  2008 tinified Proporcje podziału usług przyjęto na 41% do 59%.
Wartość rynku FM w Polsce w roku 2019 może być oszacowana na 117,5 mld zł.
 

 

Wkrótce podejmiemy próbę potwierdzenia powyższych założeń publikując pierwszą w Polsce analizę wiodących firm z branży Facility Management. Przygotowywany raport ukaże się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Skomentuj

Najnowsze

 • Dobrana para Dobrana para

  Normalizacja i nowe technologie w FMie - trendy w FMie…

 • Rynek FM w Polsce Rynek FM w Polsce

  Jak oszacować wielkość rynku FM w Polsce? To bardzo trudne…

 • Strategia w FMie Strategia w FMie

  Strategia, strategii, strategiczny, … Od pewnego czasu to słowo jest…

Chciałbyś porozmawiać z nami?

Nie krępuj się. Będzie nam bardzo miło porozmawiać z Tobą.

menpresa

Zobacz naszą aktywność na mediach społecznościowych. Tam również jesteśmy.