Raporty do pobrania

Raport2021 intro

Polski rynek usług FM 2021

Analiza danych 2021

dokument elektroniczny

język polski

126 stron

760,20 zł

380,10 zł

brutto

Wybieram

To już trzecia, najbardziej kompletna edycja raportu o stanie usług FM w Polsce. Jest to pełna wersja raportu składająca się z trzech części: analiza wyników 76 wybranych dostawców usług FM, próba oszacowania wartości rynku usług FM oraz szczegółowe wizytówki 76 wybranych firm.

Opis

To już trzecia, najbardziej kompletna edycja raportu o stanie usług FM w Polsce. Jest to pełna wersja raportu składająca się z trzech części:

  • analiza wyników (przychody ze sprzedaży i zatrudnienie) 76 wybranych dostawców usług FM w Polsce
  • próba oszacowania wartości rynku usług FM w Polsce w roku 2021
  • szczegółowe wizytówki 76 wybranych firm prezentujące wybrane wartości i wskaźniki

Czyli bardzo duża ilość informacji do wykorzystania m.in. w analizie porównawczej.

Spis treści

Wprowadzenie

Analiza wyników wybranych firm

Cel
Kontekst
Źródła danych
Metodyka badania
Rozkład przestrzenny
Rozkład według PKD
Przychody ze sprzedaży
Zatrudnienie

Szacowanie wielkości rynku usług FM

Rozwój przed 2021 r.
Czynniki wpływające na wielkość rynku
- Krajowy rozwój gospodarczy
- Tempo rozwoju nieruchomości komercyjnych
Czynniki obrazujące wielkość rynku
- Tempo zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej
- Tempo rozwoju wybranych firm FM – przychody ze sprzedaży
- Tempo rozwoju wybranych firm FM – zatrudnienie
Konkluzja

Przegląd wybranych firm

Prezentacja przeglądu firm
Definicje wskaźników
Wizytówki wybranych 76 firm
Podsumowanie wyników

Autorzy

Opracowanie
Współpraca

Bibliografia i źródła

Przykładowe strony

 

Raport2021 prz01
Raport2021 prz02
Raport2021 prz03

 

Raport2020 intro

Polski rynek usług FM 2020

Podsumowanie I roku pandemii - Analiza danych 2020

dokument elektroniczny

język polski

62 strony

0,00 zł

brutto

Wybieram

To druga edycja raportu o stanie usług FM w Polsce po pierwszym roku pandemii. Jest to pełna wersja raportu składająca się z trzech części: analiza wyników 71 wybranych dostawców usług FM, próba oszacowania wartości rynku usług FM oraz szczegółowe wizytówki 71 wybranych firm.

Opis

Druga, poszerzona edycja raportu o stanie usług FM w Polsce. Pełna wersja raportu składająca się z trzech części:

  • szacowanie wartości rynku usług FM w Polsce w roku 2020
  • analiza wyników (przychody ze sprzedaży i zatrudnienie) 71 wybranych dostawców usług FM w Polsce
  • wizytówki 71 wybranych firm prezentujące kilka kluczowych wartości i wskaźników

Duża ilość danych i informacji do wykorzystania.

Przykładowe strony

 

Raport2021 prz01
Raport2021 prz02
Raport2021 prz03

 

Raport2020 intro

Polski rynek usług FM 2019

Analiza danych za lata 2016 - 2019

dokument elektroniczny

język polski

52 strony

0,00 zł

brutto

Wybieram

Pierwszy w Polsce raport o stanie usług FM. Pełna wersja raportu składa się z dwóch części. Pierwsza część to próba oszacowania wartości rynku usług FM na bazie istniejących opracowań zagranicznych i według ostatnich przychodów ze sprzedaży osiąganych przez wybrane firmy świadczące te usługi. A w drugiej części można odnaleźć bardziej szczegółowe informacje o ewolucji przychodów i zatrudnienia w wybranych do naszego badania 58 firmach.

Opis

Pierwsza edycja raportu o stanie usług FM w Polsce. Pełna wersja raportu składająca się z dwóch części:

  • szacowanie wartości rynku usług FM w Polsce w roku 2019 oraz analiza wyników (przychody ze sprzedaży i zatrudnienie) 58 wybranych dostawców usług FM w Polsce
  • wizytówki 58 wybranych firm prezentujące kilka kluczowych wartości i wskaźników

Duża ilość danych i informacji do wykorzystania.

Przykładowe strony

 

Raport2019PL prz01
Raport2019PL prz02

 

Raport2020 intro

FM MARKET IN POLAND

Data analysis for 2016 - 2019

dokument elektroniczny

język angielski

52 strony

0,00 zł

brutto

Wybieram

Pierwszy w Polsce raport o stanie usług FM. Pełna wersja raportu w języku angielskim składająca się z dwóch części: analiza wyników 58 wybranych dostawców usług FM i próba oszacowania wartości rynku usług FM oraz wizytówki 58 wybranych firm. Wszystkie wartości finansowe przeliczone w euro.

Opis

Pierwsza edycja raportu o stanie usług FM w Polsce w języku angielskim. Pełna wersja raportu składająca się z dwóch części:

  • szacowanie wartości rynku usług FM w Polsce w roku 2019 oraz analiza wyników (przychody ze sprzedaży i zatrudnienie) 58 wybranych dostawców usług FM w Polsce
  • wizytówki 58 wybranych firm prezentujące kilka kluczowych wartości i wskaźników

Duża ilość danych i informacji do wykorzystania, a wszystkie wartości przeliczone na euro.

Przykładowe strony

 

Raport2019EN prz01
Raport2019EN prz02